Anamas Bölgesi ve Pisidya

Pisidya, Aksu’nun da içerisinde bulunduğu Anadolu’da Göller Bölgesi’nin Antik Çağ’daki ismidir. Pamfilya, Likya, Frigya ve Isauria bölgeleriyle sınırlıydı. Tarih boyunca çeşitli krallıklara bağlı olan Pisidya halkı, Roma Dönemi’nde de önemli bir yönetim bölgesi olmuştu.