Ambala’da Bir Gece

Taj Mahal dibimdeydi. Zamanın Babür İmparatoru Şah Cihan’ın o zamanın Hint – Türk İmparatorluğu’nun başkenti olan Agra’da, Yamuna Nehri’nin kıyısında büyük bir aşkla sevdiği karısının çocuğunu doğururken ölmesi nedeniyle yaptırdığı bu türbenin hem Şah Cihan’a hem de yapımında emeği geçen onca insana huzur getirmemesi ne ilginç!