Alişana Karenina!

Anna Karenina şu muhteşem cümleyle başlar: “Bütün mutlu aileler birbirine benzer, her mutsuz ailenin mutsuzluğu kendine göredir.”