Aklını Fıydırmak

Aklı başından gitmek, çok şaşırmak.