Akil Adamlarımız

Bağlar bahçelerinin mağaradan gelen suyla sulanmasına yönelik arkların eski durumlarını ve dağıtım şekil ve şartlarını bilen, velhasıl bu semti kan damarları gibi besleyen tarihi dokunun belleklerde kalan özellik ve güzelliklerini anımsayan hemşerilerimiz giderek azalıyor.