Akdeniz’de Parlayan Mücevher

WWF – Türkiye tarafından WWF Akdeniz Bölge Ofisi’nin desteği ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütülen projenin tanıtım toplantısı Antalya’da yapıldı. Proje, Akdeniz’in deniz ve kıyı biyolojik çeşitliliğinin korunması ve Akdeniz’deki deniz koruma alanları ağının geliştirilmesini amaçlayan Güney MedPAN (Akdeniz Korunan Alanlar Ağı) projeleri kapsamında gerçekleştiriliyor. Türkiye; Kaş – Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi ile bu deniz koruma ağına dahil olarak, tüm Akdeniz Havzası’nda denizlerin korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanılmasına katkıda bulunacak.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan WWF – Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak; “Denizlerde oluşturulan koruma alanları; hassas alanların, nesli tehlike altındaki türlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunması, balıkçılık alanlarının verimliliğinin artması, balıkçılığın kontrollü yapılması ve o alandaki faaliyetlerin sürdürülebilir olması için en önemli araçtır. Bu bağlamda, Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Türkiye’nin denizel biyolojik çeşitlilik açısından en zengin bölgelerinden biri olan alanın korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı açısından çok önemlidir.“ dedi.

Güney MedPAN projeleri kapsamında yürütülen Kaş – Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Yönetim Planı ve Uygulaması Projesi ile Türkiye, tüm Akdeniz’deki deniz koruma alanlarına dahil olacak. Projeyle; alanın deniz yönetim planı hazırlanacak, denizel alanda koruma ve kullanma ölçütleri ile iyi uygulamalar gerçekleştirilecek.

Toplantıda ayrıca, WWF-Türkiye ile Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı arasında bir protokol imzalandı. Protokol ile, Kaş – Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin zengin kıyı ve deniz çeşitliliğinin korunması için deniz alanı yönetim planının geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik yapılacaklar konusunda önemli bir adım atılmış oldu.

Toplantıda WWF – Türkiye tarafından gerçekleştirilen denizel biyolojik çeşitlilik araştırmasının sonuçlarına da değinildi.Araştırma ile tespit edilen tür sayısı, bölgenin zengin biyolojik çeşitliliği, nesli tehlike altındaki Akdeniz foku ve deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor olması bölgenin Doğu Akdeniz için yüksek biyolojik çeşitliliğe sahip olduğunu ve bölgeye özgü koruma stratejisinin geliştirilmesi gerektiğini de ortaya koyuyor.

Proje; WWF – Türkiye tarafından, anasponsoru Garanti Bankasının desteği ile WWF Akdeniz Bölge Ofisi ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı işbirliğinde, MedPAN, Küresel Çevre Fonu (GEF), Avrupa Birliği, Mava Fonu, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Akdeniz Eylem Planı katkılarıyla yürütülüyor.