Akdeniz Nükleere Verilemez!

Antalya Nükleer Karşıtı Platform, ‘Akdeniz’i Seviyoruz, Nükleere Vermiyoruz!’ kampanyası çerçevesinde bu haftaki konuk konuşmacı Doğal Kaynak ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği Başkanı Orman Yüksek Mühendisi Dr. Mehmet Ali Başaran oldu.

Dünyada, Akdeniz kıyısında hiçbir nükleer santral olmamasına rağmen Türkiye’nin nükleer santral yapması durumunda, Türkiye ve dünyanın neler kaybedeceğini ortaya koymak amacıyla yapılan toplantıda, konu başlığı ‘Batı Akdeniz Bölgesi ve Batı Toroslar’ın doğal kaynak değerleri’ oldu.

Akdeniz’in doğal zenginliklerini tanıtmak için, Akdeniz Çiçek Pasajı’nda yapılan toplantıya konuşmacı olarak katılan Dr. Mehmet Ali Başaran Türkiye’nin ve özellikle de Akdeniz kıyılarının doğal zenginliklerini anlattığı sunumunda “Türkiye endemizm oranı açısından dünya dördüncü, endemik sayı açısından dünya beşincisidir, bunun en büyük bölümü Akdeniz Bölgesindedir ve nükleere verilemez!” dedi.

Dr. Mehmet Ali Başarın; “Ilıman iklim kuşak içerisinde yer alan Türkiye, sahip olduğu bitki çeşitliliği açısından çevresinde yer alan birçok ülkeden farklı olan özellikleri ile dikkati çeker. Türkiye’de yayılış gösteren bitki türlerinin sayısı, Avrupa kıtasının tümünde yayılış gösteren bitki türlerinin sayısına yakındır.

Dünyanın en zengin floristik merkezlerinden biri olarak bilinen Türkiye’de günümüzde 11.660 adet bitki taksonunun bulunduğu bilinmektedir. Sadece endemik bitkilerin sayısının 3.616 civarında olması bu zenginliğin önemini vurgulamaya yetmektedir. Ülkemizde endemizm oranı ise % 33’tür.

Endemik Bitki sayısı açısından dünyada ilk sırayı alan kıta Avustralya. İkicisi Madagaskar Adaları, üçüncüsü Çin, dördüncüsü ABD ve beşincisi ise Türkiye’dir. Endemizm oranı açısından ise Türkiye % 33,3’lük oranı ile ABD’nin önüne geçerek dördüncü sıraya yükselmektedir…

Türkiye’nin bitki çeşitliliği ve endemizm açısından zengin olmasının en önemli nedeni coğrafi faktörlerin ya da diğer bir ifade ile bitkilerin yetişme ortamlarının çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye’nin bitki çeşitliliği açısından en önemli bölgesi ise Akdeniz Bölgesi’nde yer alan başta Antalya olmak üzere, Mersin ve Adana illeri gelmektedir. Türkiye bitki çeşitliğinin ve endemiklerin en büyük bölümü buralardadır. Yaşadığımız kent olan Antalya Akdeniz flora bölgesinin en önemli temsilcilerindendir” dedi.

Antalya Nükleer Karşıtı Platform