Ağaçlar ve Kayalar

Bu fotoğrafta 1 / 3 kuralına uydum. En alt kısımda kayalıklara doğru yükselen karaçamlar, orta kısımda Anamas’ın kayalıkları ve üst kısımda sonsuz gökyüzüne yer verdim.

Yazı ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş