21.Taraflar Konferansı Öncesi İklim Değişikliği Konusunda Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Safranbolu Deklarasyonu

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Üye Devletleri’nin iklim ile ilgili konulardan sorumlu Bakanları / Heyet Başkanları olarak, 27 Mart 2015 tarihinde düzenlenen ECO Safranbolu İklim Değişikliği Bakanlar Konferansı kapsamında Türkiye, Safranbolu’da bir araya gelmiş bulunan bizler,

asdadd

Küresel, bölgesel ve ulusal düzeyde acil işbirliği ve eylem gerektiren iklim değişikliği konularına eğilmeye kararlı bir şekilde,

Gelişmekte olan diğer ülkeler gibi EİT Üye Devletleri’nin sürdürülebilir kalkınma, yoksulluğun azaltılması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına ilişkin çabalarını tehdit eden iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalmalarından dolayı endişe duyarak,

Küresel düzeyde ve EİT Bölgesinde iklim değişikliği ile mücadeleye ilişkin çabaların farkında olarak,

İklim değişikliği politika ve eylemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla EİT Üye Devletleri’ne finansal, teknik, teknolojik ve kapasite geliştirme alanında destek sağlanmasının önemini tanıyarak,

Taraflar Konferansı’nın 21. Oturumunda kabul edilecek bir protokol, bir diğer yasal doküman veya mutabakata varılmış yasal bağlayıcılığı olan bir çıktı için temel teşkil edecek müzakere metni üzerinde anlaşmaya varılması amacıyla, Cenevre‘de 8-13 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olan Durban Güçlendirilmiş Eylem Platformu Geçici Çalışma Grubu Oturumu esnasında yürütülmüş olan çalışmaları takdir ederek,

 1. 21. Taraflar Konferansında kabul edilecek (sonlandırılacak) bir protokol, bir diğer yasal doküman veya mutabakata varılmış yasal bağlayıcılığı olan bir çıktının; eşitlik, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkelerini ve de azaltım, uyum, kayıp – zarar, finansman, teknoloji geliştirme ve transferi, kapasite geliştirmenin sağlanması, eylemlerin şeffaflığı, zaman dilimi ve kolaylaştırıcı eylem gibi ilgili konulardaki tüm bileşenleri dengeli bir şekilde içermesi gerektiğini vurgulamakta,
 2. 2015 yılı süresince iklim değişikliği müzakerelerinin başarısına katkı sağlama konusunda anlaşmaya varmakta,
 3. Farklı Ulusal koşullar ışığında, eşitlik, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkelerine dayanan Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıları sunmakta kararlılık göstermekte,
 4. EİT Üye Devletleri arasında Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkıların hazırlanması ile ilgili metodolojiler, yaklaşımlar, zaman dilimini içeren deneyimleri paylaşmak için karar vermekte,
 5. Ulusal Olarak Belirlenmiş Katkılara adaptasyon bileşeninin eklenmesini ve yeni ve mevcut ulusal politikalara, programlara ve etkinliklere iklim değişikliğine uyumun tutarlı bir şekilde entegrasyonunun kolaylaştırılmasını düşünmekte,
 6. 21. Taraflar Konferansında adil, esnek, uzun ömürlü, kapsayıcı ve yasal bağlayıcılığı olan bir 2020 sonrası iklim anlaşması üzerinde karara varılması amacıyla gerekli çabayı sarf edeceğimizi teyit etmekte,
 7. Yeni sözleşme, bir protokol, bir diğer yasal doküman veya mutabakata varılmış bir çıktının düşük karbon stratejilerine yönelimi kolaylaştırmakta taşıdığı önemin altını çizmekte,
 8. Yeşil İklim Fonu’nun 2015 sonrası iklim finansmanın oluşturulmasında (mimarisinde) ana çok taraflı finans mekanizması olmasının ve 2015 yılı ortasına kadar Yeşil İklim Fonu ile resmi ilişkileri başlatmak üzere EİT Üye Devletleri’nin teşvik edilmesinin beklendiğini vurgulamakta,
 9. İklimle ilgili programlar, projeler ve eylemlerin geliştirilmesi ve uygulanması için gerekli ilave teknik ve finansman desteği sağlama yollarını da içeren  iklim değişikliğiyle mücadele alanında bölgesel EİT stratejisinin geliştirilmesi amacıyla, EİT Sekretaryasını BMİDÇS Sekretaryası ile işbirliği olanaklarını araştırmaya rica etmekte,
 10. EİT Üye Devletleri’nin iklime karşı dirençli yollara (yöntemlere) yönelik istek ve arzularının yansıtılmasını teminen bu deklerasyonu BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na göndermeye ayrıca rica etmekte,
 11. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Halkı’na ve Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Konferansın mükemmel bir şekilde düzenlenmesi ve katılımcı heyetlerin cömertçe misafir edilmesinden ötürü derin şükranlarımızı sunmaktayız.

İmzacı kurumlar: Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Doğa Koruma Merkezi, EUROSOLAR Türkiye, Greenpeace Akdeniz, Kadıköy Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği (KADOS), TEMA Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Yeryüzü Derneği, Yeşil Düşünce Derneği, Yeşilist, WWF-Türkiye.

Söz konusu kurumlar, aynı zamanda İklim Ağı’nın katılımcılarıdır.

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş