21 Mart Dünya Ormancılık Günü

TEMA Vakfı olarak 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası’nda her şeye rağmen şanslı bir ülke olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Ormanlarımız yıllardır tahrip ediliyor, yakılıyor, işgal ediliyor, başka kullanımlara açılıyor, üzerine binalar inşa ediliyor, hatta orman vasfı kaybettirilerek satılıyor.

Tüm bu olumsuz koşullara rağmen, ormanlarımızın büyük bölümü halen zengin tür ve genetik çeşitliliğe sahip doğal ormanlar. Doğal ormanlarını kaybeden Avrupa kıtası bugün yaptıkları yanlışı geri çevirmeye, kalan doğal ormanlarını eksiksiz korurken, yapay ormanlarını doğal yapıya kavuşturmaya çalışıyor. Ülkemiz adına hala şansımız varken, herkesi ormanlarımıza birlikte sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Ormanlar milyonlarca canlının birlikte yaşadığı bir ekosistemdir

Ormanlarımız çoğu kez yan yana gelmiş ağaç topluluğu olarak görülür. Belki de kolayca gözden çıkarılmasının, tahrip edilmesinin altında bu bakış açısı yatar. TEMA Vakfı olarak bir kez daha altını kalın harflerle çizerek belirtiyoruz ki; orman asla yan yana gelmiş ağaç topluluğu değildir. Orman; ağacıyla, ağaççığıyla, çalısıyla, otsu bitkisiyle, mikro organizmalarıyla, mantarıyla, böceğiyle, kuşlardan memelilere tüm hayvanları, su tutuşu ve toprak yapısıyla dünyaya hayat veren kocaman bir karasal ekosistem, yaşam birliğidir. Ormanlar, sellerin, taşkınların oluşmasını ve erozyonu önler, yeraltı sularının birikmesine yardım eder, iklim üzerinde olumlu etkiler yapar, havayı temizler, gürültüyü azaltır. Yapacak ve yakacak hammadde kaynağıdır, iklim ve toprak yapısındaki çeşitlilikten kaynaklanan ender bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. Unutmamak gerekir ki; ekosistemin ve onun parçalarının bozulması, orada bulunan canlı ve cansızların sunduğu hizmetlerin durmasına ve en sonunda sistemin tümünün çökmesine yol açar.

Önceliğimiz her zaman doğal ormanları korumak ve beraberinde ağaçlandırmaya gereken önemi vermek olmalı

Ülkemiz orman varlığını artıran ender ülkelerden bir tanesidir. 1972’de 20,7 milyon hektar (ha) olan alanımız 2012 yılı sonunda 21,6 milyon hektara ulaşmıştır. 2008 – 2012 yıllarını kapsayan Milli Ağaçlandırma Seferberliği kapsamında 2 milyon 300 bin ha alanı ağaçlandırma taahhüdünde bulunulmuş, OGM verilerine göre de 2 milyon 420 bin ha alana 2 milyar fidan dikilerek taahhüt edilenin üzerine çıkılmıştır. Bu bağlamda Türkiye son beş yılda dünyada en fazla ağaçlandırma yapan ve orman varlığını en fazla artıran üçüncü ülke olmuştur. TEMA Vakfı olarak Orman ve Su İşler Bakanlığımızı ülkemiz topraklarının korunması için büyük önemi olan ağaçlandırma ve erozyon kontrol çalışmaları için kutluyoruz. Ancak hala orman varlığımız yeterli değildir. Dünyada kişi başına 0.64 ha orman alanı düşmektedir. Bizde ise bozuk vasıfta olan ve ağaçlandırılması gereken alanları dâhil ettiğimizde bile kişi başına 0.30 ha orman alanı düşmektedir. Bu nedenle ağaçlandırma çalışmalarına aynı süratle devam ederken orman varlığımızı da korumalıyız. Korumalıyız çünkü ormanlarımızın büyük bir bölümü doğal ormandır. Üzerinde bulunduğu kısa mesafelerde bile değişen farklı ekolojik koşullar nedeniyle içinde bir kıtanın sahip olacağı kadar tür ve genetik çeşitlilik sahiptir. Önceliğimiz her zaman doğal ormanları korumak ve beraberinde ağaçlandırmaya gereken önemi vermek olmalıdır.

TEMA Vakfı olarak 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve haftasında hala doğal kalan ormanlara sahip olduğumuz için ne kadar şanslı olduğumuza dikkat çekiyor ve uyarıyoruz: Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin doğal varlıklar üzerindeki etkisi dünyadaki tük ekosistemleri derinden etkilemektedir. Bu süreçte tarım yapabilecek toprağı, sulama yapabilmek ve içmek için suyu, nefes alacağı oksijeni üreten ormanlara sahip olan ülkeler hayatta kalacaktır.

TEMA Vakfı