12 Mart / Husum Fırtınası

‘Husûm’ Arapça ‘uğursuzluk’ anlamına gelmektedir. Sürekli esen rüzgâr anlamı da vardır. Sekiz gün süren ‘Kocakarı Soğukları’ ile ilgilidir.