11 Mart / Kocakarı Soğuklarının Başlaması

‘Berdül acuz’, Kocakarı Soğukları anlamında olup Arapçadır. Kimi bölgelerde sona kalan soğuklar olduğu için ‘Kocamış Soğuk’ denilmektedir.