1 Temmuz / Denizcilik Bayramı. Dünya Mimarlar Günü. Kanada Günü. Dünya Yetimler Günü

Temmuz ayı, eski Babil’de ‘üreme ve bereket’ tanrıçası Tamuza’nın ayı olarak kabul edilir. Bu ayda tanrıça Tamuza için dam (Süryanicede kadın demektir) kökünden gelen Dumuzi adında festivaller düzenlenir. Roma’da Sezar, takvim oluşturulurken bu aya kendi ismini vermiş. Temmuz hemen hemen bütün Babil ve Sami takvimlerinde aynen kullanılmaktadır. Bu sözcüğün kaynağı Sümer bereket ve yaz tanrısı Domuzi olarak gösterilmektedir. Bereket tanrısı gücünü göstermek için sembolik olarak dişisiyle buluşur. Anadolu’da diğer uluslarca kullanılmasıyla bu ad benzer seslerle benzer kavramlara işaret etmektedir. Sümer sözlük ve kültürü ile ilgili metinlerde Domuzi bayramı, töreni ile ilgili bunu görmek mümkündür.