%100 Ekolojik Pazar, Zirai İlaç Kalıntı Analizleri Devam Ediyor

Buğday Derneği’nin, Şişli Belediyesi’nin ve Kartal Belediyesi’nin %100 Ekolojik Pazarlar’da satılan ürünlerde zirai ilaç kalıntısı olup olmadığına dair düzenli olarak yaptırdığı analiz çalışmaları devam ediyor.

Şubat 2013’te farklı tezgâhlardan çok sayıda üreticiye ait elma ve stok miktarını aşma durumu tespit edildiği için bir üreticiden portakal numunesi alınarak, numuneler Intertek Laboratuarları’nda 369 ayrı zirai ilaç etken maddesi açısından analize tabi tutulmuştur. Elmalardan ikisinde kalıntı tespit edilmiştir.

Kendine ait üründen kalıntı çıkan üreticinin kontrol ve sertifika kuruluşu ertesi hafta pazarımıza gelmiş ve birlikte tüm ürünlerden tekrar numune alınmıştır. Elmalarda tekrar kalıntı tespit edilmiştir. Sertifika kuruluşu gerekli incelemeleri yapıp, üreticinin savunmasını aldıktan sonra ilgili üreticinin sertifikasını iptal etmiştir.

Sözleşmeli çiftçilik modeli ile birçok diğer üretici ile çalışan ürünlerinde kalıntı çıkan diğer müteşebbisin/üreticinin denetimleri de kontrol ve sertifika kuruluşu tarafından yapılmıştır. Organik tarımda esas olan izlenebilirliğin gereği olarak depolarda sözleşmeli alt üretici bazında ayrı ayrı depolanmış olan elmalardan alınan numuneler yurt dışında akredite bir laboratuara gönderilmiş. Bizlerin pazarda bulduğu kalıntılarla tutarlı kalıntılar alt üreticilerden birinin elmalarında tespit edilmiştir. Diğer alt üreticilerin ürünlerinde kalıntıya rastlanmamıştır. Benzer biçimde bu alt üretici (sözleşmeli çiftçi) sertifikasyon sisteminden yani organik tarımdan ihraç edilmiştir.

Portakal numunesi temiz çıkmış. Konu sertifika kuruluşu tarafından incelenmiş ve ürünün veriminin hesaplanmasında olası minimum verim dikkate alındığından miktarla ilgili bir anormallik olmadığı tarafımıza bildirilmiştir.

Bugüne kadar (yedi yıldır) sizler için %100 Ekolojik Pazarlar’da 38 analizde, 33 farklı üreticinin 65 farklı ürününü zirai ilaç kalıntı analizine tabi tuttuk. Bunlardan yukarıdaki son iki tespit dâhil kalıntı çıkan 4 üretici organik tarımdan ihraç edilirken bir tanesinde komşu araziden bulaşma tespit edilmiştir.

Bugüne kadar pazar içinde Buğday Derneği’nin yaptığı denetimler, aldığı kayıtlar, çektiği fotoğraflar, şüpheli durum ve ürünlerin ilgili sertifika kuruluşlarına bildirilmesi ve sertifika kuruluşunca yapılan baskın denetimler, %100 Ekolojik Pazarlarda yapılan analizler ve arazi ziyaretleri sayesinde bazı üreticiler ve aracılar sertifika kuruluşları ve belediyelerce, tespit edilen durum özelinde, sektörden ihraç edildi, ekolojik pazarlardan men edildi, uyarı/ihtar aldı veya belirli araziler organik tarım sistemi dışına alındı.