Samanlı Dağları’nda Gün Batarken

İzmit Körfezi’nin güneyini boydan boya Samanlı Dağları oluşturur. Gemlik Körfezi’nden Sakarya Irmağı’na kadar süren silsile 130 km civarındadır. Bu sırtın arkasından batan güneş zaman zaman güzel görüntüler verir.

Yazı ve fotoğraf: İsmail Şahinbaş