İstanbul Uzmanından İstanbul Kitabı

İstanbul Uzmanından İstanbul Kitabı

Marmara Üniversitesi İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Bozlağan’ın son eseri ‘İstanbul; Derinlik, Değişim ve Güç’ okurlarla buluştu.

Marmara Üniversitesi’nin yüksek lisans programlarından İstanbul Araştırmaları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Bozlağan’ın son eseri ‘İstanbul; Derinlik, Değişim ve Güç’ yazarınüç senelik çalışmaları sonucu tamamlandı.

‘İstanbul’un Roma İmparatorluğu’na ve Osmanlı Devleti’ne Başşehir Yapılması’, ‘Roma – Bizans İstanbul’unun Bıraktığı Miras’, ‘Osmanlı’nın İstanbul’u’, ‘Cumhuriyetin İstanbul’u’, ‘İstanbul Nüfusunun ve Ekonomisinin Tarihi Gelişimi’ gibi bölümlerin yer aldığı kitapla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. Recep Bozlağan, çalışmanın İstanbul’a ciddiyetle eğilen herkese faydalı bir başvuru kaynağı olacak şekilde hazırlandığını belirtiyor.

Prof. Dr. Bozlağan, “İstanbul tıpkı ‘Zümrüdüanka’ gibi küllerinden tekrar tekrar doğan bir tarihi süreçten geçerek bugünlere geldi. Sahip olduğu coğrafi üstünlük, tarihi derinlik ve kültürel zenginlik, her çöküş sonrasında şehrin yeniden toparlanmasını sağladı. İstanbul, her ne kadar son yüzelli yıl içinde sürekli zemin kaybetmişse de, yirminci asrın sonlarından itibaren, küresel şehirler liginde üst sıraları zorlayan bir dinamizm yakaladı.İstanbul, zengin potansiyelini etkili bir şekilde kullanabilme imkânına sahip olduğu müddetçe, dünyaya hitaben özgün bir şehir olarak varlığını devam ettirecektir” diyor.

Prof. Dr. Recep Bozlağan’ın bilim dalı başkanlığını yaptığı İstanbul Araştırmaları yüksek lisans programında ise İstanbul’a gönül veren genç akademisyenler yetiştiriliyor. Program, İstanbul Tarihi, İstanbul Kültürü ve Estetiği, İstanbul’un Yönetim Yapısı ve Yönetişim Süreci, İstanbul’un Ekonomik Yapısı, İstanbul’da Kent Planlaması, İstanbul’da Stratejik Yönetim ve İstanbul’un Demografik Yapısı başta olmak üzere çok sayıda konuya değiniliyor.

Bir cevap yazın