İklim Değişikliği Tehlikeli Seviyede

İklim Değişikliği Tehlikeli Seviyede

Bugün, 11 Mayıs 2013. İnsanlık tarihinde bir dönüm noktası. Dünyadaki karbondioksit seviyesi milyonda 400 parçacığa (400 ppm) ulaştı. Bu; iklim değişiminin, tehlikeli sınırı geçtiği anlamına geliyor. Uzmanlar, geri dönüşü olmayan bir noktaya gelmemek için atmosferdeki karbondioksit miktarının milyonda 350 parçacık olması gerektiğini söylüyor.

İnsanlık, fosil yakıttan vazgeçmeli

Sadece son bir yüzyıl içerisinde, fosil yakıt bağımlılığı uygarlığın geliştiği iklim şartlarını değiştirdi. Bir yüz yıldan çok az fazla bir sürede gezegenimizin görünüşünü değiştirdik, gezegenden binlerce yıl çaldık. Bu değişim, bizim adaptasyon kapasitemizin çok daha üstünde bir güce sahip. İnsanlar bugünden iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle sıkıntılar çekmeye başladı. Küçük ada ülkeleri göç edecek yerler arayışında, tropik siklonlarda artışlar var, ekstrem hava olayları daha önce hiç olmadığı kadar sık görülerek ekoloji, insanlar ve ekonomi üzerinde ciddi kayıplara sebep oluyor. Buna rağmen, fosil yakıt şirketleri ve onlara izin veren hükümetler hala kirli enerji planlarına devam ediyor. Ancak daha kötü bir senaryoyu engellemek için ise seçme şansımız hala var. Enerji Devrimi Raporumuzda hükümetlere iklimi koruyarak fosil yakıtları nasıl devreden çıkartacaklarına ve enerji güvenliğini sağlarken aynı zaman CO2 salımlarını durduracaklarına dair bir yol haritası çiziyoruz.

Türkiye de risk altında

Eğer atmosferdeki CO2 konsantrasyonları bu hızla artmaya devam ederse, Türkiye de risk altında kalacak. Kuraklık ve mevsimsel değişikliklere bağlı olarak gıda üretiminde ciddi sorunlar yaşanacak; ısı dalgaları, su kıtlığı ve geri dönülemez biyolojik çeşitlilik kaybı ve daha birçok ekolojik sorun yaşanacak. Sadece tarım ve insan sağlığı üzerinde değil, güvenlik, ekonomi ve ticaret sistemlerinde de ciddi sıkıntılar yaratacak.

400 ppm ne anlama geliyor?

Bilim insanları ve iklim uzmanları, atmosferdeki karbondioksit miktarının güvenli üst sınırının milyonda 350 parçacık olması gerektiğini söylüyor. Atmosferdeki mevcut karbondioksit miktarı ise bugün milyonda 400 parçacığa ulaştı ve her yıl yaklaşık 2 ppm artıyor. Bu oran güvenli sınırın çok üzerinde. Atmosferdeki karbondioksit miktarı hızlı bir şekilde milyonda 350 parçacığa inmezse bu yıl içinde iklim değişikliğinden kaynaklanan felaketler, önümüzdeki yıllarda daha da artarak devam edecek.

Türkiye ve iklim değişikliği

Türkiye, tüm Avrupa, Kuzey Amerika, Pasifik ülkeleri arasında iklim değişikliğine neden olan gaz salımları en hızlı artan ülke. Hatta bugün iklim tartışmalarının odağı olan Çin’den bile daha hızlı artış gösteriyor.

– Türkiye sera gazı salımlarını 1990’dan beri % 95 artırdı.

– Türkiye’de 57 kömürlü termik santral planı var. 40’ı hala izin aşamasında, 17 faaliyet halinde 17’si de inşaat aşamasında.

– Türkiye’de planlanan 50 kömürlü termik santral var ve bunlar hayata geçtiği takdirde Türkiye’nin karbon salımı % 50 artacak.

– Kömür, dünya üzerindeki karbondioksit salımlarının % 41’inden sorumlu ve iklim değişikliğine neden olan en tehlikeli enerji türü.

– Türkiye, rüzgâr ve güneş enerjisi potansiyeli (ikisi bir arada) açısından Avrupa’da bir numara. Ancak bu potansiyelin % 1’ini bile kullanmıyoruz.

Greenpeace

Bir cevap yazın