Güneş Ülkesinden Dersler

Güneş Ülkesinden Dersler

guneulkesindendersler

Bu kitapçık bizi, 2020 yılına götürüyor. Akdeniz’de ‘Güneş’ adlı hayalî bir ada ülkesindeyiz. Kitapçığımız, Güneş Ülkesi’nde insanlığa ve gezegenimize saygılı,
ekonomik ve sosyal kalkınmanın dengelendiği sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişin 10 yıllık öyküsünü anlatıyor.

Güneş Ülkesi, tıpkı ülkemiz gibi, 2010 yılına kadar enerji politikasını fosil yakıta endekslemişti ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda kaçak güreşen politikalara sahipti. Güneş Ülkesi’nin yer aldığı paralel evrende 2009 yılında
Kopenhag’daki iklim görüşmelerine katılan Güneş Ülkesi Başbakanı, iklim değişikliğinin ülkesinin ve insanlığın geleceği için en acil çözüm isteyen sorunlardan birisi olduğuna ikna oldu. Güneş Ülkesi, iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün yanında yer almaya karar verdi. Bu çerçevede enerji politikalarında yapısal değişiklikleri öncelikleri arasına aldı. Böylece Güneş Ülkesi, Akdeniz’deki komşu ülkeler için bir rol model haline geldi.

Değişim için ilk adımı attıktan 10 yıl sonra, 2020’de, Güneş Ülkesi sürdürülebilir bir enerji sistemine dönüşüm için emin adımlarla ilerliyor. Ülkede enerji yoğunluğu 2010 yılına göre % 20 azaldı. Yenilenebilir enerji kaynaklarının payı arttı; 2020 itibarıyla toplam birincil enerji tüketiminin % 20’si yenilenebilir enerjiden sağlanıyor. Enerji resmindeki bu değişiklik sonucu ülke, enerji tüketiminde fosil kaynaklara ve ithalata olan bağımlılığını kırıyor

Bir cevap yazın