Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Polonezköy İmar Planı Davasına Müdahil Oldu

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Polonezköy İmar Planı Davasına Müdahil Oldu

cevre muhendisleri odasi sirtcantam

Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli dava sürüyor.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nden yapılan açıklama şöyle:

“24 Ocak 2014  tarihi itibari ile yasal süre içinde itirazımıza ilgili kurum tarafından herhangi bir dönüş yapılmamış, itirazlarımız yanıtlanmamıştır. TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak, hukuksal süreci işletme hakkımız doğmuştur.

Bu sebeple İstanbul 9. İdare Mahkemesi Başkanlığı’na başvurularak TMMOB Mimarlar Odası tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına açılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 22.11.2013 tarih ve 11521 sayılı ‘olur‘ları ile 644 sayılı KHK’nin 13/A maddesi uyarınca onanan İstanbul İli,  Beykoz İlçesi, Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davaya müdahil olmuş bulunmaktayız.

Bu hukuksal süreçte yer almamızın nedeni Polonezköy Köy Yerleşik Alanı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının İstanbul‘un kuzeyinde yer alan son ormanları, tarım alanlarını, kırsal, sosyal ve kültürel dokuyu yok edecek turizm ve konut amaçlı yapılaşmayı teşvik edecek bir rant projesi olmasıdır.

Tüm kamuoyuna, üyelerimize ve ekolojik yıkımla mücadele eden tüm yurttaşlara duyurulur.”

 

Bir cevap yazın