Sapanca Gölü

Marmara Bölgesi’nin doğu kesiminde, Adapazarı Ovası’nı İzmit Körfezi oluğuna birleştiren uzun bir çukurun doğu yarısında yer alan bir tatlı su gölüdür.