Olduk gada(r)

Oldu diyecek kadar. Adet olacak kadar.