Nuh’un Çiçekleri

Nuh’un Çiçekleri, dergimizin de paydaş olduğu Ağrı Dağı’nın bitki türlerini ortaya çıkaracak bilimsel bir projedir. Projede, dergimiz dışında, Iğdır Valiliği, Iğdır Üniversitesi, Aralık Kaymakamlığı da paydaş olarak bulunmakta.


Bölgede bulunan floranın tespit edilerek vejetasyon özelliklerinin belirlenmesi yanı sıra tesadüf edilmesi muhtemel endemik türlerin kayda geçirilmesi, kaybolmaya yüz tutmuş türlerin de korumaya alınmasını da içeren bir çalışma olacak ‘Nuh’un Çiçekleri’ projesi.

Anadolu’nun sadece doğusunun değil, tamamının ve hatta Avrupa’nın en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ise bütün heybeti ile Iğdır Ovası’ndan yükselirken belki de derinliklerinde gizlediği sırları ifşa ediyor. Dört ülkeden birden yani Türkiye, Nahcivan, İran ve Ermenistan’dan görülen bu yüce dağ aslında adına ve şanına layık çok şeyi hak ediyor.

Proje ismini, büyük tufandan sonra gemisini Ağrı Dağı’na indiren Nuh Peygamber’den ilhan almıştır. Projenin tüm süreci www.nuhuncicekleri.org sitesinden takip edilebilir.