Kezlemek

Birisini pusuya düşürmek için fırsat kollamak.