İki Tutam Saç

2 ve 3 Nisan 2011 günleri Antalya’dan, sessizce bir ‘Kadın Filmleri Festivali’ geçti. Sessizce diyorum çünkü bütün çabalarımıza karşın, yeterince duyuramadık. Bilbordlara afişlerimizi astık, sivil toplum kuruluşlarına fakslar çektik, dostlarımıza telefonlar ettik, ama duymadılar.