Gorakhpur

“Çünkü bu muammayı kimse hikmetle, felsefeyle halledemedi, halledemezde. Her sabah bir gün doğarken, bir gün de eksilir ömründen.”