‘Olimpos’ Diye Bir Yer Yok

Kültürel olgu, insanoğlunun bin yıllardır süren yaşam serüveninde, doğayı ve yaşamı anlama istediği ile doğmuştur. Mağara ve kaya sığınaklarından yerleşik yaşama, avcılık ve toplayıcılıktan, ekip – biçmeye uzanan yaşam sürecinde tecrübe ederek kültür oluşmuştur.