Yırca’nın Fendi Kömürü Yendi

Yırca’nın Fendi Kömürü Yendi

Danıştay 6. Dairesi, Yırca köylülerinin ve Greenpeace’in birlikte açtığı davada, Yırca Köyü yakınlarında kurulması planlanan Soma Kolin Termik Santrali için verilen acele kamulaştırma kararını esastan iptal etti. Danıştay, 7 Kasım tarihinde acele kamulaştırma için yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ancak bir gün önce şirket kararı beklemeden 6 bin zeytin ağacını kesmişti.

yirca-2

25 Aralık 2014 tarihinde açıklanan kararın gerekçesi de bugün avukatların eline ulaştı. Kararın gerekçesinde, acele kamulaştırma kararının ancak yurt savunması için ve Bakanlar Kurulu tarafından verilecek olağanüstü hallerde verilebileceği ifade edilirken, var olan zeytinlik yasası uyarınca zeytinliklere 3 km mesafede kimyevi atık bırakan toz ve duman çıkaran tesis yapılamayacağı ve işletilemeyeceği ifade ediliyor. Kararda, zeytinliklerin Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile koruma altında olduğu da ifade ediliyor.

Zeytin yasası korunmalı

Greenpeace’in ve köylülerin avukatı Deniz Bayram, “Davayı, esastan iptal kararı ile kazandık. Bu karar ile birlikte Soma Kolin Termik Santrali’nin Yırca zeytinliklerinde kurulmasının hukuksuz olduğu bir kez daha görülmüş oldu. Bu karar zeytinlik alanlar üzerine planlanan enerji yatırımlarına karşı hukuk mücadeleleri için de bir emsaldir. Var olan zeytin yasası sayesinde, köylüler çevreyi ve sağlıklarını tehdit edecek bir termik santralin daha yanı başlarında yer almasından kurtulmuş oldu.  Burada yaşananlar bir emsal olmalı. Doğayı, çevreyi, insan sağlığını ve küçük zeytin üreticilerinin geçim alanlarını yok eden kirli enerji yatırımlarının değil, dünya lideri konumunda olduğumuz zeytinciliğimizin korunup desteklenmesi, zeytin yasasının korunması gerekiyor” dedi.

 

 

Bir cevap yazın