Ulusal Yeşil Satın Alım Komisyonu İçin İlk Toplantı Yapıldı

Ulusal Yeşil Satın Alım Komisyonu İçin İlk Toplantı Yapıldı

Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye ofisi tarafından yürütülen ‘Yeşil Alım’ başlıklı projenin, Ulusal Yeşil Satın Alım Komisyonu’nun kurulmasına yönelik olan ilk geniş kapsamlı toplantısı 28 Kasım 2011 Pazartesi günü, Ramada Ankara Oteli’nde yapıldı.

Yeşil Alım Projesi; mal, hizmet ve yapımların satın alımında çevre ve insan sağlığına olan olumsuz etkilerin azaltılmasını amaçlayan yeşil satın alım yaklaşımı çerçevesinde Türkiye’de gerçekleştirilen ilk geniş kapsamlı proje.

Toplantıya, başta yüksek meblağlarda satın alım yapan veya, satın alım politikalarını değiştirme yönünde etkin olabilecek kamu kurumları olmak üzere; kamu sektöründen ve özel sektörü temsil eden birliklerden 70’e yakın temsilci katıldı.

Projeyi katılımcılara tanıtan; Türkiye’deki mevcut satın alım mevzuatı ve uygulamalarını anlatan sunumların ardından; yeşil satın alım uygulamalarının uzun vadede neden gerekli olduğu, nasıl yapılacağı ve sağlayacağı yararları anlatan oturumlar gerçekleşti. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik perspektifi çerçevesinde, AB’deki yeşil satın alım mevzuatı ve uygulamaları da toplantıda tartışıldı.

Toplantının son oturumunda, Ulusal Satın Alım Komisyonu’ndan beklenenler ve Komisyon’un çalışma şekline yönelik olarak, katılımcıların önerileri alındı ve fikir alış verişinde bulunuldu. Aynı zamanda, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörü temsil eden kuruluşların mevcut satın alım uygulamaları, yeşil satın alım kavramına olan yaklaşımları ve beklentileri de öğrenildi.

Kamu İhale Kurumu’nun ana yararlanıcısı olduğu ve İngiliz Büyükelçiliği Refah Fonu tarafından desteklenen proje için yapılan toplantıda verilen bilgiler ve sunulan görüşler, Türkiye için bir Ulusal Yeşil Satın Alım Eylem Planı hazırlanması çalışmalarında kullanılacak.

 

Bir cevap yazın