Uludağ’ın Bitki Çeşitliliği

Uludağ’ın Bitki Çeşitliliği

Uludağ, Birdlife International’ın Türkiye Temsilcisi olan Doğal Hayatı Koruma Derneği (DHKD) tarafından Önemli Bitki Alanı (ÖBA,18) olarak belirlenmiş ve acil koruma altına alınması gereken alanlar içersine alınmıştır.

Uludağ’da 2001 yılından beri süren floristik araştırmalar sonucunda 1.320 bitki türünün yayılış gösterdiği saptanmıştır. Ancak devam eden çalışmalar bu sayının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bugünkü bilgilerimize göre Uludağ’da toplam 171 endemik takson yayılış göstermektedir.

Bilim dünyası için yeni olarak tanımlanmış türler ile birlikte 33’i dünya üzerinde sadece Uludağ’da yetişmektedir (Daşkın ve Kaynak 2010a, b). Ayrıca Uludağ, küresel ölçekte nesli tehlike altında olan 3 taksonun, Avrupa ölçeğinde nesli tehlikede olan 54 taksonun yaşam alanını oluşturmaktadır (Özhatay ve ark. 2003).

Hasan Ören

07.11.2013

 

Bir cevap yazın