Turunç’ta Üç Günlük Uygulamalı Permakültüre Giriş Eğitimi

Turunç’ta Üç Günlük Uygulamalı Permakültüre Giriş Eğitimi

Turunç Kerpiç Okul Projesi kapsamında 3 – 5 Ağustos tarihleri arasında Marmaris Turunç’ta üç günlük uygulamalı permakültüre giriş eğitimi var.

Tazmanyalı Bill Mollison’un geliştirdiği bir anlayış olan permakültür terim olarak yıkıcı değil canlılığı arttırmaya yönelik bir gıda üretim anlayışını ifade etmek üzere, ‘permanent’ (daimi, sürekli) ve ‘agriculture’ (tarım) kelimelerinden türetilmiştir. Zamanla ve başka insanların da katkılarıyla, tarımla sınırlı kalmayıp insan toplumlarının bütün temel unsurlarını kapsayacak şekilde genişlemiştir.

Permakültür kısaca etik temelli, sürdürülebilir insan yerleşimi tasarımı olarak tanımlanabilir. Bir şeyin sürdürülebilir olması, ömrü boyunca varlığını sürdürmek için kullandığı kaynağı ya da daha fazlasını üretebiliyor olması anlamına geliyor.

Permakültür tasarımcıları, özellikle endüstriyel tarımın ortaya çıkardığı toprak kaybı, çevre kirliliği ve ekonomik krizler gibi sorunlar karşısında, toprak ve su kaynaklarını artıran, adil, huzurlu toplumsal yapılara olanak tanıyan çeşitli somut, uygulanabilir öneriler ortaya koymakta ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında bunları hayata geçirmektedir.

Permakültür anlayışını ve uygulamalarını öğrenmek isteyenler, bu konudaki kitaplara başvurabilir, Permakültüre Giriş ve Permakültür Tasarım Sertifikası (PDC) kurslarına katılabilir ve de (bu kursları almak şartıyla) Permakültür çiftliklerinde staj yapabilirler.

Genellikle 2 gün, 12 saat olarak yapılan Permakültüre Giriş çalışmaları, 12 gün, 72 saatlik Permakültür Tasarım Sertifikası kurslarının bir özeti ve ön hazırlığıdır.

Katılım için: kerpicokul@hotmail.com

Fotoğraf: Deniz Önen Şahinbaş

 

Bir cevap yazın