Türkiye Güneş Ülkesi Olabilir

Türkiye Güneş Ülkesi Olabilir

wwf sirtcantam

WWF-Türkiye tarafından hazırlanan Güneş Ülkesinden Dersler kitapçığı, okuyucuyu 2020 yılında hayalî bir ada ülkesi olan Güneş Ülkesi’ne götürüyor. Türkiye’ye çok benzeyen Güneş Ülkesi, 10 yıl içinde sürdürülebilir bir enerji sistemine geçişin mümkün olduğunu rakamlarla ortaya koyuyor. Sadece elektrikte değil, tüm enerji talebinde yenilenebilir enerjinin payını % 20’ye çıkarıyor, emisyonlarını % 30 azaltıyor, enerji verimliliği sayesinde 11,7 milyar € tasarruf ediyor.

Enerji politikası fosil yakıta dayalı olan ve iklim değişikliğiyle mücadele konusunda yeterli adım atmayan sıradan bir Akdeniz ülkesini temsil eden Güneş Ülkesi, on yıla yayılan enerji politikası çerçevesinde sürdürülebilir bir enerji sistemine geçiş yapıyor. Bu süre içinde kademeli olarak, toplam enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 20’ye yükselterek fosil yakıtlara ve ithalata olan bağımlılığını kırıyor. Akdeniz’deki benzer enerji politikalarına sahip ülkelerin sürdürülebilir enerjiye geçişi için bir kılavuz görevi gören Güneş Ülkesinden Dersler kitapçığı aynı zamanda, gerçek bir Akdeniz ülkesi olarak Türkiye’nin enerji vizyonuna ve 2023 hedeflerine de yer veriyor.

Hayalî bir ada olan Güneş Ülkesi’nde değişimin altı aşamada gerçekleşebileceği rakamsal verilerle ortaya koyuluyor. Sürdürülebilir bir enerji geleceği stratejisi oluşturma ihtiyacından, enerji tüketiminin azaltılmasına, yenilenebilir enerjinin pazar payının artırılmasından, şehir planlaması ve ulaşımın yeni enerji vizyonuyla entegrasyonuna uzanan bir süreçte, bir ülkenin geleceğinin nasıl temelden değiştirilebileceği gözler önüne seriliyor. İyi uygulama örnekleri olarak İspanya ve Almanya’dan gerçek örnekler veren rapor, Türkiye’nin Güneş Ülkesi’nden alabileceği dersleri sıralıyor.

WWF-Türkiye Genel Müdürü Tolga Baştak, “Güneşi göz ardı etmeyelim. Güneş enerjisinden su ısıtma kurulu gücünde Çin’den sonra dünya ikincisi olan Türkiye, güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminde henüz emekliyor. Yenilenebilir kaynaklar için piyasalarda adil bir oyun alanının yaratılması gerekiyor. Bunun için, G-20 kararlarında ortaya koyulduğu gibi fosil yakıtlara verilen desteklerin kaldırılması kilit öneme sahip. Sıradan bir Akdeniz ülkesi profili çizen bu ada ülkesinde yaşanan değişimler son derece ilham verici. Yenilenebilir enerji için potansiyel ne kadar erken ortaya koyulup yatırıma başlanırsa, endüstrinin gelişmesinde başrolü oynamak ve sanayi üretimini artırmak o derece mümkün oluyor” dedi.

Bir cevap yazın