Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Adımları Tartışıldı

Türkiye’nin Kırsal Kalkınma Adımları Tartışıldı

Dünyada her 4 yoksul insandan 3’ünün kırsal alanlarda yaşadığı günümüzde kırsal kalkınmanın önemi giderek artıyor. Türkiye’de kırsal bölgelerde desteğe ihtiyacı olan insanlara ulaşmayı ve onların seslerini duyurmayı amaçlayan Hüsnü M. Özyeğin Vakfı’nın 17 Kasım 2011’de düzenlediği, Buğday Derneği’nin de katıldığı ‘Kırsalda Umut Var: Kırsal Kalkınma Alanında Deneyimler ve Yeni Yaklaşımlar’ konferansı Türkiye’de kırsal kalkınma alanında kamu, sivil ve özel sektörün birikimlerini ve yaklaşımlarını paylaşabilecekleri bir platform oluşturmayı amaçladı.

Türkiye’de kalkınma çalışmaları son yıllara kadar daha çok kentlere odaklandı ve kırsal alanlar ihmal edildi. Aynı şekilde kırsal alanlardaki insanların iletişim kanallarından uzaklığı nedeniyle burada yaşanan yoksulluk ve yoksunluk yeterince kamuoyu gündemine gelemedi.

Kırsal bölgelerde yaşanan yoksullukla mücadele etmek ve oradaki insanların sesini duyurmak amacıyla 2008 yılında kırsal kalkınma alanında çalışmalara başlayan Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, 17 Kasım 2011 tarihinde Swissotel İstanbul’da gerçekleştirdiği ‘Kırsalda Umut Var: Kırsal Kalkınma Alanında Deneyimler ve Yeni Yaklaşımlar’ konferansı ile kamu, özel sektör ve STK’ların önde gelen isimlerini buluşturdu.

Tüm gün süren konferansın açılışını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı M. Mehdi Eker ve Hüsnü M. Özyeğin Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü M. Özyeğin birlikte yaptı. SÜTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, Vodafone  İcra Kurulu Başkanı Serpil Timuray, Hedef Alliance Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve TEMA Vakfı Onursal Başkanı Nihat Gökyiğit panellerde yer alan konuşmacılardı.

Vakıf, konferans ile hem kırsal kalkınmaya yönelik tartışmaların yaşanacağı bir platform yaratmayı, hem de kırsal kalkınma konusunda politikaların oluşumuna ve gelişimine katkıda bulunmayı amaçladı.

Kalkınma Bakanlığı’nın da kurulduğu bu yeni dönemde kırsaldaki kalkınma çalışmalarının nasıl olması gerektiğine dair bir tartışma ortamının yaratılmasını sağladı. Özel sektörün kırsal kalkınmadaki rolünü artırmanın yöntemlerinin belirlenmeye çalışıldığı konferansta, gıda güvenliği, açlık gibi kavramlar çerçevesinde Türkiye’nin geleceğinde kırın önemi de tartışıldı. Ülke geleceğine yönelik büyük önemi bulunan bu adımların yanı sıra konferansta kırsal yoksulların seslerini duyurabilecekleri mekanizmalar üzerinde de duruldu ve Türkiye’nin nasıl bir kalkınma stratejisi benimsenmesi gerektiğine dair bir tartışma ortamı yaratıldı.

Buğday Derneği adına Güneşin Aydemir’in katıldığı konferans çerçevesinde Tarım Bakanlığı ve özel şirketlerin üst düzey yöneticileri nezdinde Buğday Derneği ve IFOAM Kongre hazırlıkları başta olmak üzere diğer dernek faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı.

Son dönemde önemi yeniden keşfedilen kırsal kalkınmaya yönelik faaliyetlerdeki hareketliliğin Hüsnü M. Özyeğin Vakfı gibi ülke çapındaki belli başlı kurum ve kuruluşların gündemi kırsal kalkınmaya çekmesiyle yeni ve heyecan verici adımlar atılması bekleniyor.

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş

 

 

 

Bir cevap yazın