Türkiye’nin İlk Ekolojik Okuryazar Öğretmenleri Sertifikalarını Aldılar!

Türkiye’nin İlk Ekolojik Okuryazar Öğretmenleri Sertifikalarını Aldılar!

MEB – TEMA işbirliği ile 19 – 30 Eylül 2011 tarihleri arasında Yalova Esenköy Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü’nde gerçekleşen eğitime Türkiye’nin değişik illerinden 65 öğretmenimiz katıldı.

Öğretmenler 2 hafta boyunca Ekolojinin Temel İlkeleri, Ekolojik Okuryazarlık, Toprak, Toprak Etiği, Permakültür, Eleştirel Düşünce ve Biyolojik Çeşitlilik konusunda yapılan teorik eğitimlerin yanı sıra, toprağın yapısı, çayır –mera ve orman ekosistemleri konusunda saha çalışması yaptılar. Ayrıca ‘Doğada Etkileşimli Yöntemler’ uygulamasıyla doğada öğrencilerine yaptırabilecekleri etkinlikleri deneyimlediler.

Grup çalışması ile sunumlar hazırladılar ve son olarak MEB ile paylaşıldıktan sonra faaliyete geçecek olan yıllık çalışma planı ile okullarında yapacakları etkinlikleri planladılar.

Doğayı seven, dilinden anlayan, doğayla uyumlu yaşamayı bilen, ihtiyacı kadar tüketen, bilgili ve bilinçli öğretmenlerin yetiştirilmesini hedefleyen bu proje ile öğretmenlerimiz; aynı bilgi birikimini aktararak, çocuklarımızın, torunlarımızın ve ülkemizin dört bir köşesindeki meslektaşlarının da Ekolojik Okuryazar öğretmenler olması için eğitim verecekler.

 

Bir cevap yazın