Tarihi Yalakdere Evleri Koruma Altında

KORUMA İMAR PLANI ONAYLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent içinde yer alan tarihi özellik taşıyan bölgelerin korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Karamürsel İlçesi’ndeki Yalakdere sit alanı da hazırlanan koruma amaçlı imar planı ile gelecek nesillere ulaştırılması sağlandı. Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı ve Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan plan ile sit alanı olan bölgede yapılaşma belirlenen kurallara göre yapılacak.
 

YAPILAŞMA HAKKI

2008 yılında yapılaşmaya kapatılan kentsel sit alanına, onaylanan imar planı ile bölgenin genel karakteristik özellikleri ve tarihi dokuya saygılı bir şekilde yapılaşma hakkı tanındı. Yaklaşık 15 tarihi konutun bulunduğu Yalakdere bölgesi böylece farklı amaçlarda yapılacak çalışmalardan uzak tutulmuş olacak.
 

TABELALAR ASILDI

Koruma amaçlı imar planı onaylandıktan sonra ayrıca Yalakdere’de geleneksel Türk mimarisinde önemli yere sahip tescilli tarihi Yalakdere evlerine, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı, Tarihi Mekânlar ve Kent Estetiği Şube Müdürlüğü tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olduklarını gösterir uyarı tabelaları asıldı. Böylece bu yapılarda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından izin almadan fiziki müdahale yapılmasının önüne geçilmiş olundu.
 
 

Bir cevap yazın