Küçük Akbabaların Gizemli Göç Yolculuğu Aydınlanıyor

Küçük Akbabaların Gizemli Göç Yolculuğu Aydınlanıyor

akbaba

Doğa Derneği, nesli tehlike altındaki Küçük akbabaların göç hareketlerini anlamak için Hatay ve çevresinde saha çalışmaları gerçekleştirdi. Uydu vericisi takılan Küçük akbabaların, göç sırasında Hatay’a ulaştıktan sonra farklı yollar izleyerek güneye inmeyi tercih ettikleri ilk defa bu çalışma ile sahada tespit edildi.

Balkanlar ve Anadolu’da kuluçkaya yatan Küçük akbabalar, her yıl Afrika’ya ülkemiz üzerinden göç ederek gidiyorlar. Küçük akbaba gibi süzülen yırtıcı kuşlar için, bu uzun göç yolculuğunda enerjilerini verimli şekilde kullanmalarını sağlayan sıcak hava termalleri yüzünden boğazlar ve kanallar gibi daralan kara parçaları kritik önem taşıyor. Ülkemizde ise göç rotasında en önemli darboğaz Hatay ve çevresi.

Nesli tehlike altındaki türün korunması için ülkemizde yapılacak her türlü çalışma küresel etkiler doğuracak nitelikte. Bu sebeple Doğa Derneği, Bulgaristan ve İngiltere Birdlife ortakları ile birlikte yürüttüğü uluslararası çalışmalar kapsamında türün ülkemizdeki göç yollarını araştırmaya başladı. Diğer yırtıcı türlerin sayımının da gerçekleştirildiği araştırma ile kısa zamanda çok önemli bulgulara ulaşıldı. Yapılan çalışmalar göç rotası üzerindeki darboğazların önemini ortaya koydu. Geniş alanlara yayılan türü izleyecek yeterli kapasite sağlamak oldukça zorken, göç sırasında dar boğazlarda sayma yönteminin tercih edilmesi ile kaydedilen 552 Küçük akbaba bireyi son 33 yılın Anadolu’da bilinen en yüksek rakamı oldu.

Artık göç daha kolay takip edilebilecek

Bir ay süren bu ön çalışma ile önümüzdeki yıllarda yapılacak sayımlar için en yüksek sayıda Küçük akbaba kaydının gerçekleştiği 3 nokta, en ideal gözlem noktaları olarak tespit edildi. Bulgular Afrika’ya geçmeyi hedefleyen yırtıcı kış türlerinin büyük bir kısmının toplu halde Anadolu’dan çıkış yaptıkları alanın Erzin – Osmaniye arasında uzanan ova olduğunu ortaya koydu.

Çalışma hakkında açıklama yapan Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Süreyya İsfendiyaroğlu, “Türkiye, nesli tehlike altındaki Küçük akbabanın Avrupa popülâsyonunun neredeyse yarısını barındırıyor. Türün göç yolları üzerine yaptığımız saha çalışması ile Küçük akbabaların Balkanlar, Batı ve Orta Anadolu popülâsyonlarının uzun vadede izlenmesi amacıyla en etkin yöntemi tasarlamayı hedefledik.

Erzin ile Osmaniye arasındaki farklı noktalarda dönüşümlü olarak gözlem yaparak 552 Küçük akbaba bireyi saydık ve uzun vadeli bir izleme çalışmasının gerçekleştirilmesi için en ideal noktaları tespit ettik. Küçük akbaba küresel ölçekte nesli tehlike altında bir tür ve tür üzerindeki tehditler de artarak devam ediyor. Yaptığımız bu bilimsel çalışmaların sonuçları türün korunması için yapacağımız çalışmaları belirleyeceğinden kritik önem taşıyor. Son 50 yıl içinde Avrupa’da ve Hindistan’da yaşayan akbabaların yarısından fazlası yok oldu. Yaşadıkları doğal alanların tahrip edilmesi, izinsiz avcılık, zehirlenme ve geleneksel hayvancılık gibi doğa ile uyumlu geleneksel yaşam biçimlerinin terk edilmesi bu yok oluşun nedenlerini oluşturuyor” dedi.

Bir cevap yazın