Japonya Aydınlanıyor

Japonya Aydınlanıyor

Japonya bugün nükleersiz geleceğe bir adım daha yaklaştı. With Shikolu Elektrik Güç şirketine ait olan Ikata 2 numaralı nükleer reaktörü bu akşam çevirim dışı bırakıldı. Japonya’da bulunun 54 nükleer reaktörden sadece beşi çalışıyor. Japonya’da nükleer reaktörlerden elde edilen elektrik % 90 azaldı. Bu çarpıyı azalmaya rağmen Japonya’da kara kışın ortasında elektrik sıkıntısı yaşanmıyor.

Fukuşima’da yaşanan nükleer felaketten sonra hem felaketin yaşanmasına sebep olan koşullar hem de alternatif enerji kaynakları üzerinde derince düşünmeye başladılar. Fukuşima’da yaşanan nükleer felaketten sonra nükleer santral işleten santraller şirketler ve regülatörler mercek altına alındı.

Japonya’da başlayan tartışmaların merkezinde nükleer santral işleten şirketlerin politikacılarla olan yakın ilişkileri, şirketlerin ekonomik çıkarlarını ön planda tutmaları sonucu güvenlik standartlarına yeterince önem vermemeleri ve nükleer güvenlik komisyonunda yaşanan yolsuzluk skandalları. Komite üyeleri reaktörün güvenlik kontrolleri ve stres testi esnasında nükleer sanayiden para kabul etmesi bulunuyor.

Japonya enerji verimliliği konusundaki ciddi uygulamalar ve Japon halkının özverisiyle nükleer santrallerin kapatılmasından doğan açığı kapatarak, dünyaya örnek olmaya devam ediyor. Japon halkı yaşanan felaketin insani, çevresel ve ekonomik sonuçları ile her gün yüzleşiyor. Yaşanan insani felaketin boyutları, insanların yaşam şartlarını değiştirmeye yönlendiriyor. En çarpıcı değişiklik ise elektrik tüketiminde ve elektriğin doğa ile dost ve tehlikesiz yöntemlerle elde edilmesi konusunda. Japonya halkı nükleer felaketten dersini aldı ve nükleer santrallere hayır diyor. Türk halkı da Japonlardan farklı düşünmüyor ve % 64 nükleer santrallere karşı.

Alternatif elektrik üretme yöntemleri her geçen gün gelişiyor, bu yöntemlerden üretilen elektriğin fiyatı her gün düşmekte ve nükleer santrallerin içerdiği hiçbir riski içermemekte. Doğa ve insanlık ile barış içinde yaşamak dururken neden insanlık atomu parçalayıp elektrik üretmek ister?

 

 

Bir cevap yazın