İzmit Körfezi’ne 6 Bin Balık Salındı

İzmit Körfezi’ne 6 Bin Balık Salındı

Kocaeli’nin Marmara Denizi’ne 70, Karadeniz’e 100 km sınırı bulunmakta. İzmit Körfezi, iç deniz olduğundan dolayı balıkların üremesi için uygun bir ortam oluşturmakta. Son yıllarda yürütülen temizleme çalışmaları ile de Körfez’de bulunan türler hızla çoğalmakta. Bugün ileri düzeyde sanayi ve endüstri kenti olan Kocaeli; doğal güzellikleri, plajları, yaylaları, kayak merkezi ve tarihi eserlerinin yanında Karadeniz ve Marmara denizine olan kıyıları, Kocaeli’yi ticaret ve turizm açısından da ayrı bir önem taşımaktadır.

‘İzmit Körfezi’ni Balıklandırma Projesi’
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘İzmit Körfezi’ni Balıklandırma Projesi’ kapsamında 3 bin levrek ve 3 bin kalkan yavrusu olmak üzere toplam 6 bin balık yavrusu Değirmendere Sahili’nden Körfez’e bırakıldı. İzmit Körfezi’nde alınan damızlık kalkan balıkları Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü, levrek balıkları da Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Merkezi’nde üretildi. 6 ay boyunca büyütülen balıklar kıyıdaki cam akvaryumlara bağlanan özel hortumlardan denize salındı. Değirmendere Sahili’nde gerçekleşen ‘Körfezi Balıklandırma’ törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, il ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“İzmit Körfezi konusunda hassas davranıyoruz”
İzmit Körfezi konusunda çok hassas davrandıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Bundan 13 yıl önce kokusundan İzmit Körfezi’nin yanına bile yaklaşamazdık. Çok şükür bugün el birliği ve sizlerin desteği ile artık denizimizin sefasını sürüyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından pek çok misafirimiz, tatil için şehrimize geliyor. Eskiden nasıldı? Kokudan, sinekten, pislikten geçilmezdi. Deniz, hastalık saçıyordu. Atıklar denizimize dökülüyordu. Şehrimiz yaşanmaz hale gelmişti. Ne yaptık? Sanayimiz güçlü, denizimiz temiz olacak dedik. Çevre için sanayiden, sanayi için çevreden vazgeçmedik. Plân-program yaptık, önlemler aldık. Muazzam arıtma tesisleri kurduk, atıl olanları işletmeye aldık. Scada sistemi ile fabrika atıklarını denetim altına aldık ve engelledik. Dört koldan çalışmaya giriştik, Denizimizi temizlemeye başladık. Çöpleri, moloz yığınlarını, hayvan leşlerini bile denize atmışlardı. Bu gidişe durduk dedik. Yetmedi, uçakla Körfez’in üzerinde nöbet tuttuk. Gemi atıklarına izin vermedik. Çok şükür emeklerimizin karşılığını aldık” şeklinde konuştu.“Balıklandırma projesi bilimsel bir çalışmadır”

Başkan Karaosmanoğlu balıklandırma projesinin bilimsel bir çalışma olduğunu belirterek, “Bu bilimsel bir çalışma. Levrek nereyi sever? Kalkan ne zaman çoğalır… Bilimsel verilerin ışığında çalıştık. Bir tarafımızda Tarım Bakanlığı Su Ürünleri’nin önerileriyle bu çalışmayı başlattık. Bu bilimsel çalışma devam edecek. Trabzon ve Antalya’da büyütülen balıkları denize bırakacağız. Amacımız doğal serüveni hızlandırmak. Hayal ettiğimiz İzmit Körfezi, hayal ettiğimiz dereler, hayal ettiğimiz sahiller daha da güzelleşecek. Tüm vatandaşlarımızı doyuracak balıklar yetişecek İzmit Körfezi’nde. Balıklandırma projemiz hayırlı olsun” diye konuştu.

Doğal akvaryum olacak
İzmit Körfezi’nde yapılan temizlik çalışmalarının ardından, suda yaşayan canlıların çoğalması ile birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi balıklandırma çalışmalarını başlattı. Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında, merkezde üretilen yavru levrek ve kalkanlar Körfez sularına bırakıldı. Düzenlenen törenle, denize bırakılan balıklarla birlikte körfezin canlı popülâsyonunun giderek artması, Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Su Ürünleri Merkezi Araştırma Enstitüsü’nün önümüzdeki dönemde de bu çalışmayı devam ettirmesi bekleniyor. Bu çalışma ile Büyükşehir’in Körfez’in doğal akvaryum olması ile ilgili çalışmaları daha da önem kazanacak.

Kocaeli Yarımadası
Kocaeli coğrafyasının büyük bölümünü; kuzeydeki Kocaeli Yarımadası’nı kaplayan plato ile bunun üzerindeki küçük tepeler ve güneydeki Samanlı Dağları oluşturmaktadır. İlin kuzeyini oluşturan Kocaeli Yarımadası, jeolojik devirlerde birçok kez sular altında kalmış, sonra tekrar kara haline gelmiştir. Çukur alanları denizin basması sonucu İzmit Körfezi oluşmuştur. Kocaeli ili, Marmara Denizi’nin bir uzantısı olan ve çöküntü havzası konumundaki İzmit Körfezi tarafından, Kuzey Anadolu Fay Kuşağı boyunca ikiye ayrılmış ve kuzeyde Kocaeli Yarımadası ile güneyde Armutlu Yarımadası’na ait yükseltilerle çevrilmiştir. Bu nedenle Kocaeli, morfolojik özellikler itibari ile kuzeyde Kocaeli Yarımadası, güneyde Armutlu Yarımadası ve merkezde İzmit Körfezi olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur. Kuzeyde Kocaeli Platosu; bu plato daha çok Karadeniz’e yönelen küçük akarsularla ayrılmış olup üzerinde az sayıda tepe vardır. Bu tepeler arasında en yükseği kuzeybatıda Çenedağ’dır (645m). Kocaeli platosunun güneyini teşkil eden çöküntü alanları ikinci kısmını oluşturmaktadır. Kocaeli’nin güney kesimini, doğu-batı doğrultusunda uzanan ve yüksek bir kütle oluşturan Samanlı Dağları’nın orta bölümü meydana getirir. İzmit Körfezi ile İznik Gölü, kısmen de Sakarya Nehri arasındaki su bölümü sahasını teşkil eden bu bölüm çeşitli yüksekliklerdeki platolardan oluşur. Özellikle 1602 rakımlı Kartepe, Karlık Dağı (892 m), Dikmen Dağı (702 m) ve Naldöken Dağı (1125 m) gibi önemli yükseltileri ile ilin kuzeyinde yer alan Kocaeli Yarımadası morfolojisinden farklılıklar gösterir. Topoğrafik eğim Kocaeli kuzeyine göre daha diktir. Körfez’de bulunan başlıca balık türleri ise; tekir, kalkan, lüfer, sardalya, zargana, hamsi, istavrit, kefal, palamut, çinekop ve mezgittir.

İzmit Körfezi’nin de içerisinde bulunduğu Marmara Denizi; kıtasal bir kabuk üzerinde bulunan küçük bir iç deniz niteliğindedir. ‘Miyosen’ (Sarmasiyen) denizinin bir kalıntısı olarak değerlendirilen bu deniz, günümüzdeki şeklini, ‘Neojen’de oluşan dikey tektonik hareketler sonucu almıştır. İzmit Körfezi, tektonik bir hareket sonucu ikiye ayrılarak morfolojisini kazanmış bir çöküntü alanıdır. Bu çöküntü ‘İzmit-Sapanca Oluğu’ veya ‘İzmit-Adapazarı Koridoru’ olarak adlandırılmaktadır. Çöküntü alanının büyük bir bölümünü Marmara Denizi doldurmuştur. Marmara Denizi’nin kuzey doğusunda yer alan ve iki tabakalı bir su kütlesine sahip İzmit Körfezi’nin hidrografik özellikleri genelde, Marmara Denizi ile benzerlik taşımaktadır.

Sanayi kenti olarak bilinen Kocaeli, İzmit Körfezi’nin etrafına kurulmuştur. Yapılan araştırmalar sonucunda Kocaeli çevresinde MÖ 3 binlerden itibaren insan yaşam izlerine rastlanmıştır. Dünyanın önemli kavşak noktası konumunda olan Kocaeli, günümüzde de önemini korumaktadır. Bilinen 5 bin yıllık tarihi boyunca hep iskân edilen Kocaeli’deki ilk insan yaşam izleri Başiskele İlçesi’nde bulunmuştur. Günümüzdeki İzmit’in yamaçlarına kurulmuş olan Nikomedia isimli şehir; MS 284 yılında Roma İmparatoru Diokletionus Dönemi’nde başşehir olur. Bu dönemin Nikomedia’sı, Roma, Antakya ve İskenderiye ile birlikte dünyanın en büyük dört şehrinden biri olmuştur.

İsmail Şahinbaş

Bir Cevap Yazın