İki Sekiz Onaltı

İki Sekiz Onaltı

Kalealtı (Şehir) Gümüç atışmalarına ilişkin yeni dörtlükler geldi. Değerli büyüğüm Hâkim Ayhan Özen Ağbi, dağarcığından iki – üç kıtayı benimle paylaştı. Bilinen bir gerçek var. Kitap okumak önemlidir. Daha önemlisi ise yaşadıklarını anımsayabilmek… Belleğine bereket Ayhan Ağbi… İyi ki varsın.

Günümüze göre biraz tahriş ve tağşiş edilmiş yeni dörtlükler:

‘Tatadan tüfeng
Davar b.kdan sacma
Sıkasa Gümücden gacma
Elli elli yüz biz Gümüclüyüz.’

‘İki sekiz on altı
Burası Galaltı
Lastik gibi uzaruz
Fiyakayı bozaruz’

‘Gale galeden atlar
Galaltından geçeken
Gümücün aklı çatlar’

‘Dabana guvvet altına edenlee
Sizü eski hamam pakla’

‘Gezerüz açuk alunla
Hamama girdük nalunla
Gümüclüleri yukaduk
Hacı Şakir sabunla’

Saksıyı iyi işletenlere yönelik yanıtı içinde birde bilmece, bulmacamız var:

‘Kan gırmızı süt beyaz
Gale gapısından girmez
Fındık gabuğuna sığmaz’

Konuyu anonim ve limited; yarı arabesk, yarı yerli bir kız çiftetellisi ile noktalayalım. ‘Ahh Ahh’ diye başlayan nakarat bölümü iki kez söylenecek ki okgalı olsun.

‘Arabın Fellahi,
Öperin billahi.
Çiftede telli,
Mesnedi belli.
Bir yar sevdim
Oda tarelelli’

‘Ahhh ahhh yanıyorum ben.
İçdonu göynek,
Donuyorum ben’.

‘Şemsiyesi elinde,
Altun kemer belinde.
Beş para yok cebinde,
Saltanatı yerinde.’

‘Ahhh ahhh yanıyorum ben.
İçdonu göynek,
Donuyorum ben.
Yalelliiiiiii’ (The End)

Fotoğraf: İsmail Şahinbaş

Bir cevap yazın