Gezegen İçin Seferberlik Zamanı!

Gezegen İçin Seferberlik Zamanı!

‘TEMA Vakfı, Dünya Günü’nde Herkesi Gezegenimize Sahip Çıkmak İçin Seferber Olmaya Çağırıyor.’

İklim hızla değişmeye devam ederken, biz de etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyor ve yaşıyoruz. Dünya genelinde ekolojik bir felaketle ya da felakete neden olacak bir uygulamayla karşılaşmadığımız bir gün neredeyse yok gibi. İklim değişiyor, kutuplar eriyor, ormanlar yok oluyor, tarım alanları azalıyor, toprak, su, hava, denizler kirleniyor, ya sıcaktan kavruluyor ya da üşüyoruz, sel, taşkın, hortum, kasırga  gibi felaketler artıyor, daha önce hiç olmadığı kadar çok gıda üretirken açlık yaygınlaşıyor. Gezegenimiz her şeyi atlatacak zannediyoruz ama aslında dünyayı yaşamak için zor bir yer haline getiriyoruz.

İklim değişikliğinin tarımsal üretimi ciddi ölçüde arttıracağına dair kanıtlar artıyor. BM Kalkınma programına göre iklim değişikliğinin doğrudan bir sonucu olarak, 2080 yılında açlık riski altındaki insan sayısına 600 milyon kişi daha eklenecek. BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO’nın 2010 yılı verilerine göre 925 milyon insan açlık çekiyor. Bu sayı 2009 yılı verilerine göre 98 milyon azaldı, ancak hala 2015’e kadar açlığı yarı yarıya azaltmaya ilişkin binyıl hedeflerinin çok uzağındayız.

Ormansızlaşma her geçen gün artıyor. Toplam emisyonların % 11’i her yıl 13 milyon hektarlık ormanın, çoğunlukla tarım arazisi açmak üzere yok edilmesinden kaynaklanıyor. 7 milyara yaklaşan dünya nüfusunun 2050’de % 35 – 40 daha büyüyerek artması bekleniyor.

Su giderek azalıyor ve su sıkıntısının artacağı tahmin ediliyor; 20 yıl içinde rezervlerimiz dünyadaki talebin sadece % 60’nı karşılayabiliyor olacak. Canlı türlerinin tükenişi onlarca yıldır görünen oranları fazlası ile aştı.

Son elli yılda gayri safi dünya hâsılası kabaca 7 trilyon ABD dolarından yaklaşık 50 trilyon dolara fırladı. Bu şaşırtıcı büyüme yenilenebilir ve yenilenemez doğal varlık ve kaynaklar üzerinde korkunç etkiler yarattı. Oysa bizim dünyaya, dünyamızınsa sadece bizim şefkatimize, korumamıza ihtiyacı var. Unutmamak gerekir ki dünya biz olmadan da varlığını sürdürebilir. Ama biz dünya olmadan varlığımızı sürdüremeyiz.

1970 yılından bu yana her yıl 22 Nisan’da kutlanan Dünya Günü, gezegenimize sahip çıkmak için önemli bir fırsat. 2012 yılının Dünya Günü ana teması; ‘Gezegen İçin Seferberlik Zamanı’ olarak belirlendi. TEMA Vakfı, Dünya Günü’nde herkesi gezegenimize sahip çıkmak için seferber olmaya, sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Bir cevap yazın