DOĞA

Dünya Gıda Günü 

Dünya Gıda Günü 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, 1979 yılında almış olduğu bir kararla kuruluş günü olan 16 Ekimi, ‘Dünya Gıda Günü’ olarak ilan etmiştir. Dünya Gıda Günü  sonraki yıllarda  değişik temalarla kutlanmaya devam edilmiştir. Yapılan kutlamalarda ‘açlığın önüne geçilmesi, yeterli ve güvenilir gıdaya erişimin…
Read more
Toprağımız Akıp Gitmesin!

Toprağımız Akıp Gitmesin!

Son dönemde yaşanan seller, önemli miktarda verimli üst toprak kaybına neden olmaktadır. Ülkemiz her yıl ortalama 1 mm, 10 yılda ise 1 cm toprak kaybetmektedir.  Dünyada tarım arazilerinin yıllık ortalama 24 milyar tonu toprak erozyonu sebebi ile yok olurken, erozyon sebebiyle…
Read more
Türkiye’nin Su Ayak İzi Hesaplandı

Türkiye’nin Su Ayak İzi Hesaplandı

WWF-Türkiye, Orman ve Su İşleri Bakanlığı işbirliğiyle Unilever – OMO desteğiyle Türkiye’nin Su Ayak İzi Raporu’nu hazırladı. Su, üretim ve uluslararası ticaret ilişkisini ele alan rapor, su kaynakları yönetimine yeni bir bakış açısı getiriyor. Suyun ekonomi içerisindeki rolünün daha iyi…
Read more
Türkiye’nin ‘Şeker’iyle Oynanıyor…

Türkiye’nin ‘Şeker’iyle Oynanıyor…

Türkiye tarımı ve ekonomisi açısından şekerpancarı tarımı ve şeker üretimi milyonlarca ailenin ve bireyin geçimi, geleceği, geliri ve istihdamı demektir. Şeker sanayi, hayvancılık ve yem girdisi başta olmak üzere şekerpancarı birçok konuda ülkemizin stratejik ürünlerindendir. Şekerpancarı gibi sosyolojik, ekonomik ve…
Read more
Tohum Alma ve Saklama Atölyesi

Tohum Alma ve Saklama Atölyesi

İstanbul Permakültür Kolektifi ve Emanetçiler Derneği, 20 Eylül Cumartesi günü İstanbul’da, Tohum Alma ve Saklama Atölyesi düzenliyor. “Tohuma sadakat, geçmişe ve geleceğe sadakattir. Tohumu anlamak, varlık sebebimizi anlamak, bulunduğumuz noktada ne kadar zengin bir miras, ne kadar çok sorumluluk ve…
Read more