Prof. Dr. Faris KARAHAN

Tortum Vadisi Jeopark Süreci

Tortum Vadisi Jeopark Süreci

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 2011 yılı içerisinde yaklaşık bir yıllık sürede ve KUDAKA uzmanlarının moderatörlüğünde geniş katılımlı (özel sektör, kamu, yerel yönetim ve sivil toplum temsilcileri) toplantılar tertip edildi. Bu toplantı süreçleri sonucunda hazırlanan Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi [TRA1…
Read more
Sapaca Köyü’nün Ekoköy Olması Süreci

Sapaca Köyü’nün Ekoköy Olması Süreci

Ekoköy kavramının bilimsel temellerine bakıldığında sürdürülebilir tarım (Permakültür) kavramı ile yakından ilişkili olduğu ve her geçen gün artan bir şekilde, kooperatiflerin, komşulukların ve diğer toplulukların geliştirilmesinde temel unsur olarak kullanılmaya başlandığı anlaşılmaktadır. Sürdürülebilir tarım kavramın babası olarak bilinen Bill Mollison,…
Read more