KÜLTÜR TAKVİMİ

1 Ocak / Yılbaşı

1 Ocak / Yılbaşı

Ocak ayının eski ismi Kanunnisa’dır. Kanun, Süryanice bir kelime olup ocak, fırın anlamına gelmektedir. Havalar iyice soğuyup ocaklar yakıldığı için bu ad verilmiştir. Eski Roma’daki ismi Januaris’dir. Janus, Roma mitolojisinde iki yüzü olan bir tanrıdır. Türkiye’de miladi takvim ilk olarak…
Read more