Beklentiler Karşılanmadı, Sivil Toplum Konferanstan Çekildi

Beklentiler Karşılanmadı, Sivil Toplum Konferanstan Çekildi

wwf

Eylül ayının sonunda Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından yayınlanan 5. Değerlendirme Raporu, küresel iklim değişikliğinin insanlığın ve gezegenin geleceği açısından çok büyük risk teşkil ettiğini, iklim değişikliğinin ana nedeninin de fosil yakıtlardan kaynaklandığını kesin olarak ortaya koydu. 5. Değerlendirme Raporu, yaşanan sıcaklık artışı sonucunda, gücünü okyanusların ısısından alan şiddetli kasırga ve tayfunların sayısının artacağı öngörüsünde bulundu.

Bu açıklamadan bir buçuk ay sonra, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın Polonya’nın başkenti Varşova’da toplandı. 190 ülkeyi temsil edecek delegeler konferans için Varşova’ya seyahat ederken, bugüne kadar kayda geçmiş en güçlü tayfunlardan biri olan Haiyan, Filipinlerde binlerce insanın hayatına mal oldu.

12 Kasım tarihinde Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayımlanan ‘2013 Dünya Enerji Görünümü’, bugünkü enerji politikalarının sürdürülmesi halinde ortalama sıcaklıklarda 3,6°C’nin aşılacağı konusunda uyarıda bulundu. IEA, sıcaklık artışını 2°C’de sınırlamak için enerji sektöründe köklü bir değişimin gerektiğini vurguladı.

İklim müzakerelerinin 19. raundu, küresel iklim değişikliğinin varlığı, kaynağı, etkileri ve atılması gereken adımların tüm dünya kamuoyunun önünde apaçık ortadayken başladı. 2015 yılında, 2020 yılından itibaren geçerli olacak küresel bir anlaşmanın sağlanacağı hedefi tüm ülkeler tarafından kabul edilmişken, WWF olarak bu yılki iklim müzakerelerinden beklentilerimiz şöyleydi:

– 2020 yılına kadar emisyon azaltım hedeflerinin yükseltilmesi; bu çerçevede küresel ölçekte yenilenebilir enerji kullanımının % 25’e çıkarılması, enerji verimliliğinin ise % 100 oranında artırılması,

– Gelişmiş ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum için söz verdikleri finansman ve teknoloji desteğinin sağlanması,

– İklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler ve toplulukların kayıp ve zararlarının tazminatı için uluslararası bir mekanizmanın hayata geçirilmesi.

Müzakereci ülkelerin geçtiğimiz bir buçuk haftada Varşova’da alınan mesafe ise iklim değişikliğinin yarattığı risk ve beklentiler ile tezat teşkil ediyor. 11 Kasım’dan bu yana yaşananlar kısaca şöyle:

– İklim değişikliğiyle mücadele için bugün bilinen fosil yakıt rezervlerinin, Uluslararası Enerji Ajansı’na göre 2 / 3’ü, IPCC’ye göre ise % 80’inin yeraltında bırakılması gerekiyor. Polonya hükümeti, ev sahipliği yaptığı ‘İklim – Kömür Zirvesi’ ile en kirli fosil yakıt olan kömürü temiz gösterme girişiminde bulundu.

– 2020’ye kadar gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum için 100 milyar $ sağlamayı taahhüt eden gelişmiş ülkeler, bu taahhütlerini gerçekleştirmek için hiçbir somut adım atmadılar. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında tesis edilmeye çalışan güven bir yara daha aldı.

– 2020’ye kadar karbon emisyonlarını azaltmak gerekliyken, Japonya ve Avustralya, daha önce belirledikleri karbon emisyonu azaltım hedeflerini düşürdü.

– Kayıp ve zararların tazminatı için bir uluslararası mekanizma kurulması konusunda, özellikle ABD, Japonya, Kanada, Norveç, AB ve Avustralya müzakereleri tıkaması üzerine gelişmekte olan ülkeler bu konudaki müzakere masasından kalktı.

Eğer hükümetler ve liderler iklim değişikliğinin gerektirdiği aciliyet ve ciddiyetle harekete geçmezlerse, gelecekte iklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle karşı karşıya kalacağız.

Varşova’daki taraflar konferansına katılan dünya devletleri, küresel iklim değişikliğiyle mücadelenin ruhuna uygun bir yaklaşımı sergileyemediler. Bu atalet ve çözümsüzlüğe yanıt olarak, dünyanın dört bir yanından sivil toplumu temsilen Varşova’ya gelen, aralarında WWF, Greenpeace, Oxfam, ITUC, Action Aid, Friends of the Earth’in de yer aldığı sivil toplum kurumları, 21 Kasım’da taraflar konferansından çekilme kararı aldılar. 19.’su gerçekleştirilen iklim müzakereleri tarihinde ilk defa sivil toplum toplu bir şekilde müzakerelerden çekiliyor.

Söz konusu kurumların yaptığı ortak açıklamaya şöyle: Sürdürülebilir bir gelecek için adil bir dönüşümü sağlama görevi gören iklim zirvesinin meyvesi koskoca bir SIFIR olacak. Özellikle gelişmiş ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadele için başarılı olmak zorunda olan iklim müzakerelerinin altını oyuyorlar. Dünyanın dört bir tarafındaki toplulukları temsil eden kurumlar ve hareketler olarak, Varşova’da kalan zamanımızı kullanmanın en iyi yolunun konferanstan kendi irademizle çekilmek olduğuna karar verdik.

WWF-International İklim ve Enerji Girişimi Lideri Samantha Smith “Hükümetler burada gerçekleşen iklim değişikliği tartışmalarını ciddiye almadığı için böyle bir eylem yapmaya karar verdik. Birleşmiş Milletler sürecini ve iklim değişikliği gerçeğini değil, kirli enerji sanayinin menfaatlerinin insan ihtiyaçlarının önüne koyulduğu Varşova’daki bu konferansı terk ediyoruz” dedi.

Bir cevap yazın