Atık Pil Kampanyamız Başladı

Atık Pil Kampanyamız Başladı

Taşınabilir piller ve çeşitli türlerdeki akümülatörler çinko, demir, manganez, nikel, kurşun, kadmiyum, kobalt ve nadir toprak elementlerini yüksek oranlarda içerirler. Yapılan incelemeler pillerin içerdikleri metaller bakımından maden filizleri ve alaşımlarından sonra en yüksek miktarlarda metal bulunduran kaynaklar olduğunu göstermiştir.

Ayrıca metallerin atık pillerden geri kazanılma maliyetlerinin (özellikle enerji tüketimi açısından) bu metallerin maden filizleri ve alaşımlarından çıkartılma maliyetlerinden çok daha düşük olduğu belirlenmiştir.

2007 yılı verilerine göre AB ülkelerinde yaklaşık 160 bin ton kadar taşınabilir pil piyasaya sürülmüştür. Bu miktardaki piller bünyesinde ise çeşitli metallerden toplam 110-115 bin ton bulunabilmektedir. Bahis konusu metallerin piyasa değeri 50 – 100 milyon Euro olarak hesaplanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalardan görüleceği üzere atık piller çöpe atılmayacak kadar değerlidirler ve bu nedenle de son on yıl içerisinde Avrupa’da çok sayıda geri kazanım tesisi kurulmuştur. Netice olarak atık piller bünyesindeki zehirli maddelerin artık kontrol altına alındığı hususu da göz önünde tutularak, bugün çalışmalar ağırlıklı olarak bahis konusu pillerin bünyelerindeki çeşitli metallerin geri kazanılmasına yönlendirilmiş durumdadır. Pil üreticileri, kullandıkları yeni teknolojilerle hem daha çok fayda yaratmakta, hem de çevre için daha dost üretim gerçekleştirmektedir. Yine de tükenen pilleri çevreye veya çöpe atmamalıyız. Çünkü atık pillerin içerisindeki çeşitli kimyasal maddeler çöp depolama alanlarında yeraltı sularına ve toprağa karışarak kirlilik yaratabilir.

Hem bu nedenle hem de atık pillerin geri kazanımı yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımını artırmak için ‘Dünyamızın Pili Bitmesin’ sloganıyla TAP’a destek amaçlı geliştirdiğimiz projemizi başlattık.

Hazırlamış olduğumuz proje görselini atık pil toplama kutularına uygulayarak Temmuz ayında üyelerimize ulaştırdık. Dönem sonuna kadar toplamayı amaçladığımız atık pil ile hem ülke ekonomisine Genç Aredliler olarak katkıda bulunmayı hem de çevremizi bu konuda bilinçlendirerek değerlendirilmiş atıkların ülkemiz ekonomisine sağlayacağı katkıların hedef kitlelere ulaşarak büyümesini ve geliştirilmesini hedefledik.

ARED Açıkhava Reklamcıları Derneği

 

Bir cevap yazın