Arkeoloji ve Hukuk Paneli

Arkeoloji ve Hukuk Paneli

ekvam

Ege Bölgesi Kültür Varlıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKVAM), 13 Ekim 2014, Pazartesi tarihinde, saat 14.30’da DEÜ, DESEM Mavi Salon’da ‘Arkeoloji ve Hukuk Paneli’ düzenliyor.

Bir EKVAM projesi olan bu etkinlik kapsamında hukukçu ve arkeologların bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Panelin başlıca hedefi ‘Arkeoloji’ ve ‘Hukuk’ kavramlarının kesişen noktalarının irdelenmesi ve ortak çalışma alanlarının belirlenip, iki kavramın ilişkilerinin derinleştirilmesidir. Bu iki birbirine çok yakın disiplinde ismi konmamış birçok ortak alan vardır. Panel Arkeoloji bilimine yönelik Türk yasal uygulamalarının akademik alt yapıya kavuşturulmasının önünün açılması ile şimdiki ve gelecek zamanlara ilişkin çözüm önerileri içerecektir. Bu bağlamda her iki alanı da içine alan yeni bazı eğitim-öğretim alanlarının açılmasının planlanması ve sıklıkla değişen mevzuatların her iki disiplin açısından yorumlanarak dijital ortamda, daha geniş kitlelere duyurulması irdelenecektir. Son olarak daha önce emsal teşkil eden hukuki hususların derlenerek, bir Arkeoloji – Hukuk corpus’u oluşturulmasının olasılıkları tartışılacaktır.

DEÜ Arkeoloji ve Hukuk Paneli – Konuşmacılar

– Prof. Dr. Mehmet Özdoğan (İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilimdalı);

– Prof. Dr. Ergün Laflı (Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilimdalı);

– Yard. Doç. Dr. Muhlis Öğütçü (Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, İdare Hukuku Anabilimdalı).

İletişim: Prof. Dr. Ergün Laflı; ergun.lafli@deu.edu.tr; (0539) 577 07 33; (0232) 301 87 21.

Bir cevap yazın