Alakır Vadisi’ndeki HES’lere Karşı Açılan Davaların İlki ‘Yaşam’ Lehine Sonuçlandı!

Alakır Vadisi’ndeki HES’lere Karşı Açılan Davaların İlki ‘Yaşam’ Lehine Sonuçlandı!

Alakır Vadisi’nde yapımı planlanan, üçü tamamlanmış, biri inşaat, dördü de proje aşamasında olan sekiz adet HES’ten (Hidroelektrik santrali), hakkında dava açılan altı tanesinin beşine geçtiğimiz aylarda mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 

Hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilen bu HES’lerden Ado Enerji’ye ait olan ve vadinin biyoçeşitlilik bakımından en zengin bölgesinde yapılmak istenilen Alakır 2 HES’in ‘ÇED gerekli değildir’ raporuna karşı Antalya Valiliği’ne açılan davanın sonucunda mahkeme dava konusu işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme heyeti bu kararını gerekçelendirirken, geçtiğimiz aylarda sonuçlanan ‘Alakır vadisinin SİT alanı ilan edilmesi’ yönündeki bir diğer mahkeme kararını da dikkate aldığını bildirdi. Gerekçeli kararda;

‘…ihtilaf konusu bölgenin doğal, kültürel ve arkeolojik değerler ile ulusal miras kapsamında korunması gerekli peyzaj ve doğal çeşitliliğe sahip olduğunun uzman bilirkişiler marifetiyle tespit edilmiş olması karşısında, dava konusu işlemde hukuka, kültürel, doğal, çevresel ve sosyal değerler ile kamu yararına uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildiği görülmekte olup, dava konusu HES projesininde içinde yer aldığı Alakır Vadisi’nin 1. derecede doğal sit alanı özelliğinde olduğunu belirleyen bu karar karşısında, anılan alanda yapılacak bu nitelikteki bir projenin önemli çevresel etkilerinin olmadığı düşünülemeyecektir’ denildi.

İki yılı aşkın süredir yöre halkıyla birlikte vadideki tüm canlıların yaşam hakkı için mücadele eden Alakır Nehri Kardeşliği gönüllülerinden yöre sakini Tuğba Pınar Günal, alınan bu karar sonrasında yaptığı açıklamada; “Yaşamı ve geleceği korumak adına yürüttüğümüz mücadelenin hukuksal ayağında açtığımız davaların lehimizde sonuçlanmaya başlaması umut verici. Ancak mahkeme heyetince ‘yüce Türk milleti’ adına alınan bu yargı kararının, yürütme organı olan Antalya Valiliği tarafından derhal uygulamaya konulmasını istiyoruz’ dedi. Alakır Nehri Kardeşliği gönüllülerince yapılan açıklamada ‘tüm canlıların yaşam hakkı adına yürütülen bu mücadelenin sonuna kadar takipçisi olunacağı” bildirildi.

Alakır Nehri Kardeşliği (ANK)

Fotoğraf: Sırtçantam Arşivi

Bir cevap yazın