Afet Yasası Biyoçeşitlilik Adına Bir Afettir

Afet Yasası Biyoçeşitlilik Adına Bir Afettir

Greenpeace Akdeniz, Birleşmiş Milletler (BM), 1993 yılında biyoçeşitlilik konularında farkındalık yaratmak üzere ilan ettiği 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü’nde 16 Mayıs günü Meclis’te yasalaşan Afet Yasası’nın ülkemizin zengin biyoçeşitliliği üzerinde yaratacağı tahribata dikkat çekerek Cumhurbaşkanı’nı göreve çağırdı.

İnsanların başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarını karşılamasında vazgeçilmez bir yeri olan canlı kaynakların temeli biyolojik çeşitlilik. Ancak geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilen Afet Yasası ülkemizin biyolojik çeşitliliğine büyük darbe vuracak.

Bu yasaya göre, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, Orman Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Mera Kanunu, Zeytincilik Kanunu, Kıyı Kanunu’nun Afet yasasıyla çelişen hükümlerinin uygulanmayacağı ifade ediliyor.

Afet Yasasıyla Cumhuriyet döneminin neredeyse bütün hukuki düzenlemeleri bir gecede işlevsiz hale getirildi. Doğal afetlere dair çıkarılan söz konusu Afet Yasası doğal hayat için bir politik afet niteliğinde!

Ülkemizin neredeyse tamamı dünyadaki biyolojik çeşitliliğin en yoğun olduğu 34 biyoçeşitlilik alanının 3’ü tarafından kapsanmakta. Bu durum, dünyada eşi bulunmayan bir özellik.

Avrupa’nın sahip olduğu bitki çeşitliliğinin dörtte üçü Türkiye’de bulunmakta. Ülkemizde var olan 9 bin bitki çeşidinin üçte biri yerel türler. Fakat bunların bir kısmının nesli tükenmiş veya tükenmek üzere.

Bu kadar zengin ve kırılgan biyolojik çeşitliliğe sahip bir ülkenin yasalarını bu özelliğe göre düzenlemesi gerekirken, çıkarılan Afet Yasası ülkemizin biyolojik çeşitliliğini pervasız ve kontrolsüz bir imarlaşmaya kurban etmekte. Sayın Cumhurbaşkanımızın, hem hukuku hem de biyolojik çeşitliliğimizi yok etmeye yönelik bu yasayı onaylamayarak TBMM’ye geri göndermesini istiyoruz.

Biyoçeşitlilikle ilgili istatistikler:

– Türkiye’de ekim yapılabilir tarım alanları 2007’de yüzde 51,3 iken, 2009’da yüzde 50,6’ya düşmüştür.

– Dünya Tarım Örgütü (FAO) 2010 verilerine göre, 2008’de dünyanın 13 milyon km karelik tarım alanı mevcuttur. Oysaki 48 milyon km karelik toprak tarımsal alan olarak sınıflandırılmıştır.

– IUCN’in Ocak 2010’da yayınladığı ‘Kırmızı Liste’ 842 (746’sı hayvan, 96’sı bitki) çeşidi, stoku ve türü tükenmiş durumdadır. Yine ‘Kırmızı Liste’ 5.220 biyolojik türün tehlike altında olduğunu göstermektedir.

– Türkiye’de 800 cins altında 9 bin çeşit bitki türü olduğu da bilinmektedir. Ancak bu türlerden bazılarının nesli tükenmiş bazıları da tehlike altındadır.

 

Bir cevap yazın