4 Yılda 55 bin Ton e – atık

4 Yılda 55 bin Ton e – atık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2008 yılında başlattığı projeyle ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da kullanılamaz hale gelen elektrikli ve elektronik eşyaları toplayarak geri dönüşümlerini sağlıyor.

Proje başlangıcından bu yana geçen dört yıllık süreç içerisinde 55 bin ton elektronik atık toplandı. Bu atıklar ilgili geri dönüşüm firmasına gönderilerek yeniden kullanılmak üzere parçalara ayrılarak geri kazandırıldı.

Çocukları teşvik etmek amacıyla okullar başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları işyeri ve ticarethanelerde elektronik atıklar özel kutularında toplanıyor. Elektronik atıkların ayrıca toplanması ile ilgili hane halkına yönelik bilgilendirme çalışmaları da yürütülüyor. Bu çalışmalar neticesinde yıllara göre hanelerden toplanan elektronik atık miktarlarında önemli artışlar gerçekleşti.

Elektronik atıkların depolanması veya yakılarak yok edilmesi çevreyi olumsuz etkiliyor. Ayrıca elektronik atıklar aracılığıyla krom, kadmiyum, civa gibi ağır metaller doğaya bırakılabiliyor. Bunun sonucunda ağır metaller, yer altı ve yer üstü su kaynaklarımıza karışabiliyor ve kirlilik oluşturuyor. Elektronik atıklar içerdikleri bu tehlikeli maddelerden dolayı evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması gerekiyor. Ayrıca elektronik atıkların içerisinde bulunan gümüş, bakır, paladyum ve plastik gibi maddelerin de geri kazanımı sağlanarak ham madde gereksinimi gideriliyor.

Çevrenin korunması ve ham madde döngüsünün sağlanması için sürdürülen proje ile ambalaj atıkları, elektrikli – elektronik atıklar, atık pil ve akümülatörler atık getirme merkezlerinde toplanabiliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası önünde, Körfez, Gölcük ve Derince İlçe Belediye Başkanlıkları sınırları içerisinde belirlenen alanda kurulan Atık Getirme Merkezleri’ne vatandaşlar kendi imkânlarıyla elektronik atıklarını getirebiliyorlar.

Projenin başladığı 2008 yılında 950 kilo olan toplam atık miktarı, 2009 yılında 5 bin ton seviyelerine, 2011 yılında da 30 bin tonun üstüne çıktı. Yapılan bilgilendirme çalışmalarıyla atık toplama miktarları her yıl artış gösteriyor.

 

 

Bir cevap yazın