1 Nisan / Balıkçılar Bayramı

1 Nisan / Balıkçılar Bayramı

Nisan, Süryaniceden, ‘nisannus’ kelimesinden gelir. Yılın dördüncü ayı anlamındadır. Roma’da ‘Aprilius’ denir, aşk-güzellik tanrıçası Afrodit’in ayı olarak kabul edilirdi. Bunun yerine Anadolu insanı, bölgeler arası ses değişiklikleri olsa da ‘Abrul’, Batı dillerinin çoğunluğu April/Avril gibi adlar kullanmaktadır. Aprilis, Apricare köküne dayanan anlam ‘güneşte ısınmak, güneşlenmek’ ile ilgilidir.

Bir cevap yazın