‘Olimpos’ Diye Bir Yer Yok

‘Olimpos’ Diye Bir Yer Yok

Kültürel olgu, insanoğlunun bin yıllardır süren yaşam serüveninde, doğayı ve yaşamı anlama istediği ile doğmuştur. Mağara ve kaya sığınaklarından yerleşik yaşama, avcılık ve toplayıcılıktan, ekip – biçmeye uzanan yaşam sürecinde tecrübe ederek kültür oluşmuştur.

Bir cevap yazın